Možno nemáme všetko, no spolu nám nechýba nič.

Fotografia