Vďaka dobrý ľudom, si aj ženy v núdzi so svojimi deťmi vedeli vychutnať Mikuláša