Vďaka spolupráci  s Trnavskou arcidiecéznou charitou, aj naše deti mali možnosť vidieť Mikuláša.