Občianske združenie – DOBROTA SV. ALŽBETY

Zariadenie núdzového bývania pre ženy – JOZEFÍNUM

Nám. L. van Beethovena 556/9
919 65 Dolná Krupá
Slovenská republika

IČO: 318 19 028
telefón: +421 33/5577 166; +421 902 804 245
e-mail: jozefinum@gmail.com
web: www.jozefinum.sk

bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. Bratislava
IBAN:SK20 1100 0000 0026 6675 2080