Dobrovoľníctvo

„Dobrovoľník“ je nielen to, že človek vykonáva svoju prácu bezplatne, ale hlavne dobrovoľne - z akejsi vnútornej potreby pomôcť iným. Dobrovoľníctvo začína tam, kde je dobrá vôľa robiť niečo systematicky a zodpovedne. Po čase sám dobrovoľník zistí, koľko satisfakcie mu táto námaha poskytuje.Tlačivá k 2% z dane

ZARIADENIE NÚDZOVÉHO BÝVANIA PRE ŽENY JOZEFÍNUM

919 65 DOLNÁ KRUPÁ č. 556/9


Tlačivá:


Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Sprievodný list