Dobrovoľníctvo

„Dobrovoľník“ je nielen to, že človek vykonáva svoju prácu bezplatne, ale hlavne dobrovoľne - z akejsi vnútornej potreby pomôcť iným. Dobrovoľníctvo začína tam, kde je dobrá vôľa robiť niečo systematicky a zodpovedne. Po čase sám dobrovoľník zistí, koľko satisfakcie mu táto námaha poskytuje.Štruktúra

ZARIADENIA NÚDZOVÉHO BÝVANIA PRE ŽENY JOZEFÍNUM

919 65 DOLNÁ KRUPÁ č. 556/9


Štruktúra zariadenia:

  • riaditeľka s vysokoškolským vzdelaním sociálnej práce II. stupňa
  • zástupca riaditeľa s vysokoškolským vzdelaním
  • 3 sociálne pracovníčky s vysokoškolským vzdelaním
  • údržbár (na úväzok)

Platby:

Ubytovanie:
  • pre dospelú osobu...........................................1,50 € na deň
  • Deti.............................................................0,80 € na deň
  • Ak má matka viac ako 2 deti, platí len na 2 deti, t.j. ..........1,60 €
Stravné na deň (nakoľko v zariadení je spoločné stravovanie):
  • dospelí..........................................................1 €
  • deti od 0 - 6 rokov............................................0,50 €
  • deti 7 r. a viac.........1 € (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera)