Projekt Ikea

Obrovské Ďakujeme patrí všetkým, ktorý za nás hlasovali v projekte Ikea - spolu s vami. V tomto projekte sme vďaka Vám vyhrali 2. miesto. Ikea nám vyčarovala novú kuchyňu a jedáleň z ktorej sa naše ženy s deťmi nesmierne tešia.