Dobrovoľníctvo

„Dobrovoľník“ je nielen to, že človek vykonáva svoju prácu bezplatne, ale hlavne dobrovoľne - z akejsi vnútornej potreby pomôcť iným. Dobrovoľníctvo začína tam, kde je dobrá vôľa robiť niečo systematicky a zodpovedne. Po čase sám dobrovoľník zistí, koľko satisfakcie mu táto námaha poskytuje.Občianske združenie – DOBROTA SV. ALŽBETY

Zariadenie núdzového bývania pre ženy – JOZEFÍNUM

Nám. L. van Beethovena 556/9
919 65 Dolná Krupá
Slovenská republika

IČO: 318 19 028
telefón: +421 33/5577 166; +421 902 804 245
e-mail: jozefinum@gmail.com
web: www.jozefinum.sk

bankové spojenie:
Tatra banka, a.s. Bratislava
č.ú.:2666752080/1100

heraldry